Kwartierstaat:

         Na het uitbrengen van mijn eerste boek over de stamouders van mijn dochters van het geslacht Borstel wil ik in

         de toekomst ook graag de terug gevonden informatie over hun overige stamouders met u delen.

         Ik hoop in het jaar 2016 mijn tweede boek getiteld Van Karel de Grote via Napoleon tot aan Romy en

         Dominique Elizabeth Borstel te mogen uitbrengen.

         Alle wettige stamouders van een bepaald persoon vormen tezamen zijn of haar kwartierstaat.

         Het aantal personen binnen een kwartierstaat verdubbelt zich per generatie.

         De achtste generatie van een kwartierstaat bestaat bijvoorbeeld al uit 128 wettelijke stamouders en in generatie

         negen wordt dit aantal zelfs alweer verdubbeld naar 256 stuks.

         Omdat ik dus vooraf al zeker weet dat ik nooit de gehele kwartierstaat van mijn dochters in kaart kan brengen heb ik

         besloten om dit alleen te doen voor de jongste acht generaties.

         Wel ga ik wat dieper in op de stamouders van mijn dochters van de geslachten Borstel, van Til, Bogaart en Jacobs.

         Dit zijn de geslachten van de vier grootouders van mijn dochters.

         De stamouders binnen deze vier geslachten vormen ieder een kwart van de kwartierstaat van mijn dochters.

         Ook in dit tweede boek worden onze Duitse wortels wederom ruimschoots bevestigd.

         Zoals uit de titel van dit tweede boekje al blijkt heb ik ook een link met Karel de Grote terug gevonden.

         Namelijk via de adellijke von Gemen tak van Marretje van Geemen (1826-1885) de oudmoeder van mijn dochters.

         Wederom dus weer bevestigingen van onze Duitse wortels want zowel Karel de Grote als de von Gemen tak zijn Duits.

         De link met Napoleon is te verklaren uit het feit dat ik diverse stamouders van mijn dochters heb terug

         gevonden die tegen of juist met Napoleon gevochten hebben op de diverse Europese slagvelden.

         Ik zeg expres ouders want ik heb zelfs ook een stammoeder van mijn dochters teruggevonden die op deze slagvelden

         aanwezig was.

         Een kleine greep uit de vele teruggevonden militairen binnen de kwartierstaat van mijn dochters:

 

        Peeter Borsel (1766-1810) de oudovergrootvader van mijn dochters :

                  Hij diende als huurling in dienst van het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Noordelijke

                  Nederlanden.

                  Peeter streed onder andere tegen Frankrijk tijdens de verloren veldslagen in 1793 te Menen en 1794 te

                  Fleurus.

                  Daarna namen de Franse revolutionaire troepen de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden geheel in.

                  Later diende Peeter als huurling in dienst van Napoleon.

                  Hij streed onder andere tegen de Britten en de Russen in 1799 tijdens de diverse veldslagen in Noord Holland

                  en in 1806 tegen de Pruissen tijdens de diverse veldtochten in Duitsland.

 

        Gerrit Bloemendaal (1796-1819) de oudovergrootvader van mijn dochters :

                  Diende als dienstplichtige in dienst van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden.

                  Gerrit streed onder andere op het slagveld in 1815 tijdens de slag bij Waterloo.

                  Napoleon werd bij Waterloo definitief verslagen.

                  Waterloo lag toen nog in de provincie Brabant van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden.

                  Uit zijn militaire stamboek blijkt dat hij gewond aan zijn hoofd geraakt is daar door een sabelslag.

 

                                  

                                  Fragmentje uit het militairen stamboek van Gerrit Bloemendaal.

                                                Onder het kopje gedane veldtochten staat:

                                                       1815 in Braband (Brabant) een

                                                          Blessure aan het Hoofd

                                                           Door een Sabel houw.

        Cornelis Harmensz Hellema (1788-1861) de oudovergrootvader van mijn dochters :

                  Nadat hij eerst vrijwillig gediend had in het leger van Napoleon vocht hij later juist tegen hem in dienst van de

                  Verenigde Koninkrijk der Nederlanden.

                  En wel op het slagveld in 1815 tijdens de slag bij Waterloo en de daarop volgende zegetocht richting Parijs.

                  Napoleon werd bij Waterloo definitief verslagen.

                  Ook streed Cornelis Harmensz in 1831 tegen de Zuidelijke Nederlanden.

                  Daarna scheiden België zich definitief af en werd zowel het Koninkrijk de Nederlanden als het

                  Koninkrijk België en onze huidige provincie Noord-Brabant gesticht.

                  Cornelis Harmensz is onder andere met het metalen kruis onderscheiden vanwege zijn deelnamen in 1831 aan de

                  Tiendaagse Belgische veldtocht.

 

                                           

                               Fragmentje uit het militairen stamboek van Cornelis Harmensz Hellema.

                                                  Onder het kopje gedane veldtochten staat:

                                                           1815 in Braband (Brabant).
                                                                       +
                                                                   Frankrijk

        Cornelia Zwaalf (1787-1853) de oudgrootmoeder van mijn dochters :

                  Zij streed onder andere op het slagveld in Moskou tegen de Russen en tijdens de diverse

                  Duitse veldtochten in 1813 tegen de Pruissen in dienst van Napoleon.

                  Dit alles in de functie van wasdame (marketentster) van het regiment van haar eerste echtgenoot Gerardus van den Brekel.

                  Daarna diende zij als vrijwilligster in dienst van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden.

                  Cornelia streed onder andere in 1831 tegen de Zuidelijke Nederlanden.

                  Daarna scheiden België zich definitief af en werd zowel het Koninkrijk de Nederlanden als het

                  Koninkrijk België en onze huidige provincie Noord-Brabant gesticht.

                  Dit alles in de functie van wasdame van het regiment van haar tweede echtgenoot Josephus Reichlin.

                  Uit het onderstaande teruggevonden krantenknipsel blijkt dat zij voor dit alles met militaire eer begraven is.

 

                           

                            

                           

                                        Krantenknipsel uit het Algemeen handelsblad van 17-10-1853.

                          Waaruit blijkt waarom onze stammoeder Cornelia Zwaalf met militaire eer begraven is.

 

         Binnen de kwartierstaat van mijn dochters heb ik nog veel meer militairen terug gevonden.

         Mocht u ook geboeid geraakt zijn van onze zeer rijke militaire historie dan verwijs ik u graag naar

         mijn tweede boek waarin alle teruggevonden militairen uitgebreid behandeld worden.

         U kunt dit boek bestellen vanaf medio April 2016.