Geslachtsregister:

         Na dertien jaar zeer intensief zoeken in zowel binnen als buitenlandse archieven is het eindelijk zover.

         Met de uitgifte van mijn eerste boek getiteld van Borschel via Borssel tot aan Borstel kan ik eindelijk de

         enorme schat aan informatie die ik verzameld heb over onze familie geschiedenis met u delen.

         Ik heb er bovenal voor gekozen om in mijn eerste boek die informatie met u te delen die helderheid geeft naar de

         oorsprong en verwijzing van onze huidige geslachtsnaam Borstel.

         De titel van dit boekje geeft de teruggevonden verbastering van onze geslachtsnaam in de diverse archieven weer.

         Onze geslachtsnaam verwijst inderdaad naar een Duits plaatsje.

         Echter niet direct naar een plaatsje genaamd Borstel maar naar het voormalige plaatsje Burschla dat thans is opgesplitst in

         Altenburschla en Großburschla.

         Een persoon die uit deze plaatsjes komt wordt tot op heden een Burschel of een Borschel genoemd.

         Daarnaast heb ik teruggevonden dat ook de benamingen van deze plaatsjes regelmatig verbasteren in oude geschriften.

         Precies zoals ook onze geslachtsnaam in de loop der tijden verbasterd is.

 

         Één van de teruggevonden verbasteringen van de topgrafische aanduiding Burschel/Borschel is inderdaad ook Borstel !

 

                   

     Passages uit het boek Supplemente Großen Vollstandigen Universal Lexicon uit 1754 bladzijdes 246 en 1097.

          Hierin wordt aangegeven dat Alten/Großburschla ook Burschel, Borschel of Borsel wordt genoemd.

 

                 
           Passage uit het boek Entwurf einer Medicinal-Topographie des Landgerichts Greding uit 1823 bladzijde 28.
                                Hierin wordt aangegeven dat Burschel ook Borstel wordt genoemd.

 

         Ook het verhaal dat ons geslacht een zeer rijke militaire historie kent klopt.

         Want alleen al zes stamvaders van mijn dochters van het geslacht Borstel waren van beroep militair.

         Uit mijn onderzoek is gebleken dat zij veelvoudig onderscheiden zijn met diverse medailles voor trouwen dienst.

         Ook onze stamvader die als eerste rond 1761 in Nederland kwam wonen was een beroepsmilitair.

         Dit was Johann Jacob Borschel (1727-1781) die als een huurling uit het Duitse Hessen in dienst trad van het

         Nederlandse Verenigde Noordelijke leger.

         In het gebied van onze wortels werd er rond deze periode regelmatig geronseld naar nieuwe rekruten door de

         Republiek der Zeven Verenigde Noordelijke Nederlanden.

         Ook de officiële registratie van ons familiewapen heb ik opgenomen in mijn eerste boek.

         Mocht u interesse hebben naar meer achtergrond informatie over de oorsprong van onze geslachtsnaam

         dan kunt u mijn eerste boek bestellen bij:

 

                                                     

                                Uitgeverij Eigen Boek te Hoofddorp (www.uitgeverijeigenboek.nl):

                              Van Borschel via Borssel tot aan Borstel €22,00 (Exc. verzendkosten).

                                                    Klik op ISBN 978-94-6129-116-5